คณะและสาขา

ปริญญาตรี 2567

JOB MKT 2024_02_84_Banner 67_Web คณะสาขา_1140x450px3

ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ

ม.6 / ปวช. / กศน. / GED

 

การชำระเงินลงทะเบียน
Option 1 : ชำระโดยการกู้ยืม กยศ. เริ่มต้นเพียง 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้ยืมจาก กยศ.
Option 2 : ชำระด้วยตนเองเต็มจำนวน
Option 3 : ชำระด้วยตนเองบางส่วน 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คณะ / สาขา ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / GED
คณะ / สาขา วิชาลักษณะการกู้ยืมฯผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติเสาร์- อาทิตย์ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ *
หลักสูตร 2 ปริญญา   
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ลักษณะที่ 2.
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจลักษณะที่ 2.
ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล (NEW)ลักษณะที่ 2.
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศลักษณะที่ 2.
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ   
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมลักษณะที่ 1.
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม – เจ้าของธุรกิจดิจิทัล และแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ลักษณะที่ 1.
SPU’s British College   
BUSINESS MANAGEMENT PROGRAMME (A 3-YEAR PROGRAMME).
วิทยาลัยการบินและคมนาคม   
การจัดการความปลอดภัยการบินลักษณะที่ 2.
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ   
ธุรกิจการบินลักษณะที่ 2.
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญลักษณะที่ 2..
การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวลักษณะที่ 1.
คณะศิลปศาสตร์   
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจลักษณะที่ 2..
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจลักษณะที่ 2.
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจลักษณะที่ 2.
คณะนิเทศศาสตร์   
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ลักษณะที่ 1.
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ – วิชาการออกแบบเนื้อหาเพื่อไลฟ์สตรีมมิ่งลักษณะที่ 1.
สื่อสารการแสดงลักษณะที่ 1.
สื่อสารการแสดง – การแสดงสำหรับดิจิทัลแพลตฟอร์มลักษณะที่ 1.
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลลักษณะที่ 2.
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล – ภาพยนตร์โฆษณาและไวรัลลักษณะที่ 2.
คณะบริหารธุรกิจ   
ธุรกิจระหว่างประเทศลักษณะที่ 2.
ธุรกิจระหว่างประเทศ – นำเข้า – ส่งออกตลาดจีน – อาเซียนลักษณะที่ 2. –
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ลักษณะที่ 1..
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ – การเงินและการลงทุนลักษณะที่ 1. – –
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (Online / Hybrid)ลักษณะที่ 1.
การตลาดดิจิทัลลักษณะที่ 1..
การตลาดดิจิทัล – เจาะลึกดิจิทัลคอมเมิร์ซลักษณะที่ 1. – –
การตลาดดิจิทัล (Online / Hybrid)ลักษณะที่ 1.
บริหารธุรกิจลักษณะที่ 1.
บริหารธุรกิจ – การเป็นเจ้าของธุรกิจลักษณะที่ 1. –
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานลักษณะที่ 2..
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้า – ส่งออกลักษณะที่ 2.
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + ธุรกิจระหว่างประเทศลักษณะที่ 2. – –
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Hybrid)ลักษณะที่ 2.
คณะบัญชี   
การบัญชีลักษณะที่ 2...
การบัญชี – ภาษีและตรวจสอบลักษณะที่ 2.
การบัญชี (Hybrid)ลักษณะที่ 2.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลักษณะที่ 1...
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – Cyber Securityลักษณะที่ 1. – – –
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรีที่ 2 ภาควันเสาร์-อาทิตย์ (Cyber  Security). – – – –
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ลักษณะที่ 2..
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – AIoTลักษณะที่ 2. – –
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ลักษณะที่ 2.
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ – Full Stack Developerลักษณะที่ 2. –
คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์   
สถาปัตยกรรมลักษณะที่ 2.
การออกแบบภายในลักษณะที่ 2.
คณะดิจิทัลมีเดีย   
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมลักษณะที่ 2.
การออกแบบกราฟิกลักษณะที่ 2..
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ลักษณะที่ 2..
ดิจิทัลอาร์ตส์ลักษณะที่ 2..
คณะนิติศาสตร์   
นิติศาสตรบัณฑิตลักษณะที่ 1....
นิติศาสตรบัณฑิต – กฎหมายธุรกิจดิจิทัลลักษณะที่ 1.
Sripatum International College   
Business Administrationลักษณะที่ 1.
International Airline Businessลักษณะที่ 2.
คณะ / สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติเสาร์- อาทิตย์ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ *
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
วิศวกรรมไฟฟ้าลักษณะที่ 2....
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ลักษณะที่ 2.
วิศวกรรมโยธาลักษณะที่ 2....
วิศวกรรมโยธา – ธุรกิจและการจัดการงานก่อสร้างลักษณะที่ 2.
วิศวกรรมเครื่องกลลักษณะที่ 2....
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าลักษณะที่ 2.
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการลักษณะที่ 2..
วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี)ลักษณะที่ 2..

หมายเหตุ :

 1. อัตราค่าเล่าเรียน เป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. ค่าเทอมในเทอม 1 หักทุน 5,000 บาทเรียบร้อยแล้ว (ยกเว้นกรณีนักศึกษาเทียบโอนสถาบันอื่นๆ และเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2)
 3. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม ชำระขั้นต่ำ 4,000 บาท ยกเว้น คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์(สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ชำระขั้นต่ำ 7,000 บาท
 4. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
 5. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
 6. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU (คลิกเพิ่มเติม)
 7. มหาวิทยาลัยไม่รับชำระด้วยเงินสดในทุกกรณี โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้

  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
  2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)
  3. ชำระผ่าน Counter ธนาคารกสิกรไทย
  4. กรณีนำเงินสดมา (สามารถชำระผ่าน 7-11 มีค่าธรรมเนียม 15 บาท)

 8. เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด